Mieszkania z dożywociem: co warto wiedzieć?

Biuro Nieruchomości - pośrednictwo i odkup

Mieszkania z dożywociem to specyficzny rodzaj umowy, regulowany przez art. 908 Kodeksu Cywilnego. W ramach takiej umowy właściciel nieruchomości przenosi jej własność na nabywcę w zamian za dożywotnie utrzymanie. Oznacza to, że nabywca zobowiązuje się nie tylko do zapewnienia zbywającemu mieszkania, ale także wyżywienia, ubrania, leków, opału oraz oświetlenia.

Czym jest umowa służebności dożywotniej?

Służebność dożywotnia to inny rodzaj zabezpieczenia, który daje osobie posiadającej służebność prawo do mieszkania w danej nieruchomości do końca życia. Prawo to wygasa najpóźniej w momencie śmierci dożywotnika, jest niezbywalne i nie podlega dziedziczeniu. Nieruchomość objętą służebnością można sprzedać, jednak nowy właściciel musi respektować prawa osoby korzystającej ze służebności.
Jest to umowa o dużej odpowiedzialności, która wiąże się z wieloma konsekwencjami i jest często mylona ze służebnością dożywotnią.

Mieszkanie z dożywociem – co to jest?

Zarówno nieruchomości ze służebnością jak i z dożywociem są dla nas do kupna wątpliwe etycznie…

– Biuro Nieruchomości

Czym jest umowa dożywocia?

Umowa dożywocia to specyficzny rodzaj umowy cywilnoprawnej regulowanej przez art. 908 Kodeksu Cywilnego. Jest to forma zabezpieczenia, która ma na celu zapewnienie dożywotniego utrzymania osobie, która przenosi własność swojej nieruchomości na inną osobę lub instytucję. Umowa dożywocia jest szczególnie popularna w sytuacjach, gdy starsze osoby chcą zapewnić sobie godne warunki życia na starość w zamian za przekazanie swojego mieszkania lub domu.

Jest to umowa o dużej odpowiedzialności, która wiąże się z wieloma konsekwencjami i jest często mylona ze służebnością dożywotnią.

Porównanie ze służebnością dożywotnią

Umowa dożywocia jest często mylona ze służebnością dożywotnią, choć są to różne instrumenty prawne. W przypadku umowy dożywocia dochodzi do przeniesienia własności nieruchomości, natomiast służebność dożywotnia daje jedynie prawo do korzystania z nieruchomości bez przenoszenia własności. W ramach służebności dożywotniej właściciel nieruchomości pozostaje ten sam, a służebnik (osoba uprawniona) ma prawo do mieszkania w nieruchomości do końca swojego życia.

Odkup mieszkań ze służebnością lub dożywociem

Mieszkania obciążone służebnością dożywotnią są zazwyczaj znacznie tańsze niż te bez obciążeń prawnych. Ich wartość rynkowa może wynosić tylko 30%–60% wartości mieszkania bez służebności, a cena zależy od wieku i płci dożywotnika.

Nieruchomości z umową dożywocia, obejmujące zamieszkanie, utrzymanie i opiekę nad mieszkańcem, są zwykle nabywane przez fundusze hipoteczne. Wartość wypłaty oraz renta hipoteczna są obliczane na podstawie takich czynników jak płeć, wiek mieszkańca, miesięczne rachunki za media, a nawet rodzaj ogrzewania budynku.

Podsumowanie

Umowy dożywocia i służebności dożywotniej to dwa różne instrumenty prawne, które mogą być mylone ze względu na ich podobne cele – zabezpieczenie dożywotnich praw do mieszkania. Jednakże, różnice między nimi są znaczące, zarówno pod względem przeniesienia własności, jak i zakresu obowiązków. Warto dokładnie zrozumieć te różnice, aby podjąć świadomą decyzję dotyczącą nabycia lub sprzedaży nieruchomości obciążonej takimi umowami.

Skup mieszkań za gotówkę

Biuro - agencja nieruchomości

Zajmujemy się pośrednictwem oraz gotówkowym skupem nieruchomości. Mieszkania, domy, działki (budowlane, letniskowe, leśne, rolne), siedliska. Szybko i profesjonalnie!